پاسخ به سوالات تکراری که به تصور من دغدغه عموم پزشکان است .

جناب میرکاظمی عزیز، من بدون مقایسه ترجیح میدهم پاسخ سوالات شما را بدهم که فکر میکنم سوال تعداد زیادی از افراد دیگر نیز باشد : ١) در مورد عمر مفید لامپ دستگاه اگر چه کمپانی سازنده درمورد دستگاه های ما ادعا میکند ١٠٠٠٠٠ شات عمر دارد اما با مراجعه به سایت کمپانی خواهید دید که اشاره شده لامپ زنون آمریکایی از آنجا که من اعتمادی به آمریکایی بودن لامپ ها ندارم لذا نمیتوانم ١٠٠٠٠٠ شات را تضمین کنم . البته شما ممکن است روغن ماشینتان را که گفته اند ۵٠٠٠ کیلومتر عوض شود را حتی اگر تا ٢٠٠٠٠ هم عوض نکنید اتفاق قابل مشاهده ای نیفتد اما قطعاً به ماشین آسیب خواهد زد . ٢) راجع به تعداد فن هم اگر شرکتی تعداد فن را مزیت قابل مطرح کردن برای دستگاه آی پی ال میشمارد باید به سوادش شک کرد چرا که فن ها تاثیری بر خنک کنندگی دستگاه نداشته و فقط جهت خنک کردن برد ها میباشد فقط یک فن مربوط به رادیاتور است . اگر تعداد فن مزیت بود که دستگاه های اروپایی که یک فن دارند باید خیلی ارزان تر بودند حال آنکه چنین نیستند . سیستم خنک کنندگی دستگاه های ما ٣ کاره بوده و خنک کنندگی تا ١٠- درجه سانتیگراد دارد . ٣) دستگاه های ما تا ۵ پالس قابل تقسیم بو

/ 0 نظر / 39 بازدید