سلام دوستان روزهای پاییزی به خیر . امیدوارم شاد و خوشبخت باشین و از همه مهمتر تندرست و امیدوار. عزیزان ما یه تغییر مکان از پاسداران نیستان به همون پاسداران بهستان داشتیم و از این به بعد در شرایط مناسب تری در خدمتتون خواهیم بود . با کارگاههای پربارتر و امکانات بهتر . شماره تلفن قبلی به این شماره تغییر پیدا کرده از این پس با این شماره تلفن در خدمتتون خواهیم بود . ٠٢١٢۶۶۵۶٢٢٩ فیلم های آموزشی ما رو همچنان در آدرس aparat.com/mohammadnafeie و سایت ما رو در آدرس www.hivabeauty.com و همچنین جهت اطلاع از کارگاههای آموزشی رایگان ما با شماره تلفن های ٠٩١٢٨۵٩٩٠١۵ و ٠٢١٢۶۶۵۶٢٢٩ تماس حاصل فرمایید . منتظر و مشتاق دیدار همه شما عزیزان هستیم .