شرکت هیوا تجارت ماهان در نظر دارد تعدادی منشی خانم و کارشناس آقا و خانم با شرایط بسیار مناسب استخدام نماید .

لذا متقاضیان میتوانند رزومه و شماره تماس خود را به آدرس info@hivabeauty.com ارسال نمایند و یا با شماره تلفن 02126656229

 

روابط عمومی قوی ، تایپ الزامی و نزدیکی به منطقه پاسداران در اولویت است .